MENU

Life Is Short

mar 12, 2021
- Bisk8 Visual -

Featuring Saint Petersburg's Zhizn crew: Dilip Kharel, Philipp Kharel, Amir Yusupov, Vova Pavlov, Slava Pavlov, Robert Khazeev, Dima Rodionov, Alexey Meleshko, Max Kushevski, Sergey Goncharik, Nikita Kozhemyakin, Vitaly Alexandrov, Artyom Gorbachev, Kseniya Scheglova, Denis Yuzefovich, Victor Salapov and Ilya Kelarev.

Filmed and edited by Vova Pavlov.

via @Free
Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

LATEST ISSUE

LATEST ISSUE

SOCIAL